Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, apríl 24, 2017
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Mgr. Branislav Baláž, branislav.balaz@borskysvatyjur.sk
2. Mgr. Jozef Baláž, jozef.balaz@borskysvatyjur.sk
3. Peter Haleš, peter.hales@borskysvatyjur.sk
4. Bc. Peter Holúbek, peter.holubek@borskysvatyjur.sk
5. Mgr. Mária Hromkovičová, maria.hromkovicova@borskysvatyjur.sk
6. Mgr. Šimon Kadlic, simon.kadlic@borskysvatyjur.sk
7. Bc. Iveta Kollárová, iveta.kollarova@borskysvatyjur.sk
8. Mgr. Juraj Smolár, juraj.smolar@borskysvatyjur.sk
9. Mgr.Ľubica Uhrová, lubica.uhrova@borskysvatyjur.sk

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Iveta Balejčiková, hlavnakontrolorka@gmail.com

TERMÍNY ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 2016

23. 01. 2017
06. 03. 2017
19. 04. 2017
29. 05. 2017
28. 06. 2017
09. 08. 2017
18. 09. 2017
30. 10. 2017
13. 12. 2017

ÚČASŤ POSLANCOV NA ZASADNUTÍ OZ.pdf.
Dátum zasadnutia OZ Mgr. Branislav Baláž Mgr. Jozef Baláž Peter Haleš Bc. Peter Holúbek Mgr. Mária Hromkovičová Mgr. Šimon Kadlic Bc. Iveta Kollárová Mgr. Juraj Smolár Mgr. Ľubica Uhrová
03.12.2014 x x x x x x x x x
22.12.2014 x x x x x x x x x
09.02.2015 x x x x x x x x
23.02.2015 x x x x x x x x
30.03.2015 x x x x x x x x x
11.05.2015 x x x x x x x x x
05.08.2015 x x x x x x x
14.09.2015 x x x x x x x x x
28.10.2015 x x x x x x x
07.12.2015 x x x x x x x x x
28.12.2015 x x x x x x x x x
18.01.2016 x x x x x x x x
29.02.2016 x x x x x x x x
11.04.2016 x x x x x x x x x
23.05.2016 x x x x x x x x x
29.06.2016 x x x x x x x x
10.08.2016 x x x x x x x
19.09.2016 x x x x x x x x x
31.10.2016 x x x x x x x x
14.12.2016 x x x x x x x
23.01.2017 x x x x x x x
08.03.2017 x x x x x x

X účasť poslanca na OZ
– ospravedlnená neúčasť poslanca na OZ

ROKOVACÍ PORIADOK OZ NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE .pdf.

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva (PDF)

ZÁSADY PRE ZRIAĎOVANIE A ČINNOSŤ KOMISIÍ OZ NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE .pdf.

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva (PDF)

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE .doc a .pdf.

Zápisnice z  rokovania obecného zastupiteľstva (2007 – 2013)

Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva (2014 – 2015) (PDF)

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.03.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 09.06.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.07.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 03.12.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.12.2014
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 09.02.2015
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.02.2015
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.03.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.5.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 05.08.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2015 

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 07.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.01.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.02.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.04.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.05.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.06.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.08.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.9.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 31.10.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.01.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 08.03.2017