Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 19 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.08.2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.08.2016 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
10.08.2016 t.j. streda o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2016
5. Zmena rozpočtu č. 2/2016
6. Diskusia
7. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce