Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 13 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31.10.2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31.10.2016 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
31. 10. 2016 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015 – 2016
5. Zápisy do kroniky obce za rok 2015 a schválenie odmeny za zápis do kroniky obce
6. Diskusia
7. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce