Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 23 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.01.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.01.2017 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

23. januára 2017 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
5. Pošta – Peter Šiko – Žiadosť o odkúpenie pozemku
6. Diskusia
7. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce