Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 20 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Výzva na úhradu poplatkov za prenájom hrobového miesta

Výzva na úhradu poplatkov za prenájom hrobového miesta 

Výzva na úhradu poplatkov za prenájom hrobového miesta

Obec Borský Svätý Jur pripomína občanom povinnosť úhrady za užívanie
hrobového miesta na cintoríne v Borskom Svätom Jure

Poplatky za hrobové miesta:

jednohrob: 7,50 eur/10 rokov
dvojhrob: 15,00 eur/10 rokov
trojhrob: 22,50 eur/10 rokov
detský hrob: 3,50 eur/10 rokov
urnový hrob: 7,50 eur/10 rokov

Poplatok je možné uhradiť: do pokladne obecného úradu
                                            prevodom na účet: SK 41 5600 0000 0032 0200 0002
                                            poštovou poukážkou

 

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce

 

V Borskom Svätom Jure
20. februára 2017