Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 25 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.2.2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.2.2015 

Pozvánka

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

23.2.2015 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
  4. Návrh Zmeny rozpočtu č. 1/2015
  5. Štatút obce – návrh
  6. Rokovací poriadok – návrh
  7. Rôzne – ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
  8. Diskusia

 

Bc. Anna Kratochvílová
starostka obce