Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 18 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.04.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.04.2017 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
19. apríla 2017 t.j. streda o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa o výsledku kontroly zákonnosti VZN a správa o kontrole VZN č. 7/2002
5. Doplnenie členov komisie školstva, kultúry a športu
6. Pošta – Emilie Radochová – Žiadosť o odkúpenie podielu obce k pozemku parc. č. 67
7. Diskusia
8. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce