Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 28 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 01.06.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 01.06.2017 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
01. júna 2017 t.j. štvrtok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2016
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016
6. Pošta – Emilie Radochová – Žiadosť o odkúpenie podielu obce k pozemku parc. č. 67, Stanislav Zemánek – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
7. Diskusia
8. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce