Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06.2017 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

28. júna 2017 t.j. streda o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017
5. Záverečný účet obce a stanovisko hlavného kontrolóra
6. Pošta – Pavol Šebesta a Marta Šebestová – Žiadosť o odkúpenie pozemku
    Margareta Palkovičová – Žiadosť o odkúpenie pozemku
7. Diskusia
8. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce