Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 18 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Urbár, Kúria, Inškripcia – pozemkové spoločenstvo

Urbár, Kúria, Inškripcia – pozemkové spoločenstvo 

Urbár, Kúria, Inškripcia – pozemkové spoločenstvo
pozýva všetkých podielnikov na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár, Kúria, Inškripcia – pozemkové spoločenstvo Borský Svätý Jur, ktoré sa uskutoční
12.04.2015 (nedeľa) o 14:0 hod. v kinosále kultúrneho domu obce Borský Svätý Jur

Program:
1. Prezentácia účastníkov od 13:30 do 14:00 hod.
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti
5. Správa o hospodárení za rok 2014
6. Správa dozornej rady
7. Rôzne – diskusia
8. Záver

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na valnom zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením.
Splnomocnenie