Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 18 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.09.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.09.2017 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční dňa
18. septembra 2017 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017
5.Prísediaci na súde – schválenie
6. Pošta – Stanislav Zemánek – odkúpenie časti pozemku
7. Diskusia
8. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce