Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.01.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.01.2018 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
22. 01. 2018 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa z kontroly inventarizácie v Základnej škole s materskou školou Borský Svätý Jur
5. Peter Trnka – Žiadosť o prenájom obecného pozemku
6. Renáta Klačanská, JUDr. Martin Klačanský – prenájom obecného pozemku
7. Pošta – Marta Hromkovičová – Žiadosť o odkúpenie pozemku
              – Helena Gundová – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
8. Diskusia
9. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce