Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.02.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.02.2018 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
28. 02. 2018 t.j. streda o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Peter Trnka – Žiadosť o prenájom obecného pozemku
5. Pošta – Ing. Katarína Hoffmann – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
              – Jozef Dojčák a Marta Dojčáková – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
6. Diskusia
7. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce