Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 14 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.3.2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.3.2015 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.3.2015 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kúpna zmluva a zriadenie vecného bremena – COOP Jednota Senica
4. Portál www.odkazprestarostu.sk
5. Pošta – Žiadosť o odkúpenie pozemku- Anton Kamenistý
6. Diskusia
7. Záver

Bc. Anna Kratochvílová
starostka obce