Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 28 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » V Jánoch a Jure chcú dať kompostér do každej domácnosti

V Jánoch a Jure chcú dať kompostér do každej domácnosti 

Triedime len 15% odpadu. Preto sa vedenie obcí v Moravskom Svätom Jáne a v Borskom Svätom Jure rozhodlo hľadať možnosti, ako zvýšiť toto číslo.

 

Anna Kratochvílová (starostka Borského Svätého Jura) a Anton Emrich (starosta Moravský Svätý Ján) na stretnutí s Branislavom Moňokom (Priatelia Zeme – SPZ)

 

Starostovia obcí Anna Kratochvílová (Borský Svätý Jur) a Anton Emrich (Moravský Svätý Ján) sa stretli so zástupcom občianskeho združenia Priatelia Zeme – SPZ Branislavom Moňokom a hľadali spolu možnosti, ako zvýšiť triedenie odpadu v obciach.

Podpredesa neziskovej organizácie, ktorá ponúka odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, predniesol niekoľko jasných príkladov z obcí, ktoré sa rozhodli riešiť podobný problém. Analýzou komunálneho odpadu sa zistilo, že viac ako 40% komunálneho odpadu by bolo možné kompostovať a znížiť tak množstvo domového odpadu, ktoré končí na skládkach.

Riešením, ako efektívne znížiť množstvo komunálneho odpadu končiaceho na skládke, je zabezpečiť kompostéry do každej domácnosti. 

 

Prvým krokom bude analýza komunálneho odpadu v oboch obciach, ktorá ukáže koľko komunálneho odpadu by sa dalo zhodnotiť na domácom kompostovisku.

Starostovia obcí po analýze komunálneho odpadu a odsúhlasení svojím obecným zastupiteľstvom pripravia základné podklady na projekt na získanie financií z Eurofondov alebo Envirofondu. Podľa informácií budú výzvy zverejnené ešte v tomto roku.

Správnym kompostovaním získame prírodné hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín a znížime množstvo komunálneho odpadu o viac ako 40%. Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ robí pravidelne prednášky, ako správne kompostovať a prisľúbili tieto prednášky zorganizovať v oboch obciach.

Obe obce sa rozhodli včas začať riesiť množstvo triedeného odpadu. Slovenko bude musieť dramaticky zvýšiť cenu za skládkovanie odpadu, ktorý sa nerecykluje a končí na skládke.

V oboch obciach vznikne aj obecné kompostovisko na odpad verejnej zelene. Branislav Moňok dal cenné rady a v prípade potreby bude nápomocný pri samotnom zriaďovaní kompostovísk. Zúžitkujú sa tak skúseností obcí, ktoré si zriadili kompostoviská.