Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 25 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.05.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.05.2018 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
28. 05. 2018 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa o kontrole uznesení za rok 2017
5. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2017
6. Pošta – Rudolf Vlk a Mária Vlková – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
7. Diskusia
8. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce