Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 24 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.08.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.08.2018 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
06. 08. 2018 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022
5. Pošta – Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková – Žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku

              – SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur – Žiadosť o znovuprehodnotenie nájomného
6. Diskusia
7. Záver

 

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce