Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.11.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.11.2018 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa
26. 11. 2018 t.j. pondelok o 19:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Zriadenie vecného bremena v prospech SPP
3. Zmeny a doplnky územného plánu č. 2
4. Zrušenie uznesenia č. 82/2018
5. Diskusia
6. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce