Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 20 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 4.12.2018

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 4.12.2018 

Pozvánka
V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v znení neskorších predpisov zvolávam
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
04.12.2018 o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure.

Program zasadnutia:

1. Úvodné záležitosti:
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva,
d) zloženie sľubu novozvolenej starostky,
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva,
f) vystúpenie starostky obce.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
3. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
4. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
5. Určenie zástupcu starostky obce.
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
8. Určenie platu starostke obce.
9. Diskusia.
10. Záver.

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce