Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 17 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2018 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

12. 12. 2018 t.j. streda o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zmena rozpočtu č. 3/2018
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017 – 2018
7. Schválenie členov komisie školstva, kultúry a športu
8. Diskusia
9. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce