Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 18 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.01.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.01.2019 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
21. 01. 2019 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Žiadosť o NFP s názvom „WiFi pre Teba“ – schválenie
5. Komunitný plán sociálnych služieb obec Borský Svätý Jur 2016 – 2023 – aktualizácia č. 1
6. Pošta – DFS Juránek – Žiadosť o zrušenie platby za el. energiu
– Žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-spoločenského podujatia a prenájom autokempu
– Ján Katerinec a Martina Katerincová – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
7. Diskusia
8. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce