Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 12 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 04.03.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 04.03.2019 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
04. 03. 2019 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2018
5. Zmena rozpočtu č. 1/2019
6. Pošta – Ján Katerinec a Martina Katerincová – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
7. Diskusia
8. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce