Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 25 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020 Zápis detí do materskej školy

Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020 Zápis detí do materskej školy 

Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019– 2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur oznamuje, že prijímanie detí na primárne vzdelávanie ( do 1. ročníka ) sa uskutoční 9. apríla 2019 v čase od 14,00 do 17,30 hodiny v 1. triede.
Zákonný zástupca prinesie so sebou:
– rodný list dieťaťa,
– občiansky preukaz,
– vyplnené tlačivá Zápis do 1. ročníka a Dotazník k zápisu do 1. triedy,
– 10 € (prvá kniha, zošity s predtlačou, Čísla a hry).
Poznámka:
Tlačivá dostanete v MŠ Borský Svätý Jur a MŠ Kuklov, alebo si ich môžete stiahnuť na webstránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie ( a priniesť ich vyplnené).


Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v období 10.4. – 30.4.2019.
Všetky potrebné informácie k zápisu detí na školský rok 2019/2020 Vám budú oznámené priamo v budove MŠ. Budete informovaní o podmienkach zápisu, môžete sa zoznámiť s priestormi a interiérom tried v MŠ. Vzor žiadosti je k dispozícii v každej triede MŠ i na webových stránkach školy. Pri odovzdávaní žiadosti je potrebné predložiť prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára.