Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.04.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.04.2019 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
15. 04. 2019 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.
5. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár, Alena Vínková – Žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku
6. Pošta – Jozef Král – Žiadosť o kúpu pozemku
– Viera Banášová – Žiadosť o zámenu pozemkov
– Martin Vyšváder – Žiadosť o odkúpenie pozemku
– Ján Radocha – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
– Ján Šimek – Žiadosť o odkúpenie pozemku
– Rudolf Vlk – Žiadosť o predaj pozemku
– Lukáš Húšek – Žiadosť o odkúpenie pozemku
– Mgr. Peter Vavrek – Žiadosť o odkúpenie pozemku
– Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok
7. Diskusia
8. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce