Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 17 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.08.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.08.2019 

 

Pozvánka

      

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 05.8. 2019 t.j. pondelok

o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti.
  5. Zmena rozpočtu 3/2019
  6. Pavol Prevaj a Mária Prevajová- Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok
  7. Diskusia
  8. Záver

 

 

 

                                                                   Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                           starostka obce