Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 13 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Kultúra » Rekonštrukcia verejného osvetlenia našej obce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia našej obce 

Obec Borský Svätý Jur realizuje projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

 

DSCF5051

Prioritná Os: 2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur

Popis projektu: Obec Borský Svätý Jur realizuje projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie tak, aby bol v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bude vymenených 180 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 19 036,8 kWh/rok

Miesto realizácie projektu: Borský Svätý Jur

Výška poskytnutého príspevku: 239 928,96 €

Dátum začatia realizácie projektu: 31.05.2010

Dátum skončenia realizácie projektu: 30.04.2011

DSCF5059

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

DSCF5057