Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.09.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.09.2019 

 

Pozvánka

      

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.09. 2019 t.j. utorok

o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti – dotácie
  5. Plán odpadového hospodárstva 
  6. Doplnenie člena do sociálnej komisie
  7. Lukáš Húšek – Žiadosť o odkúpenie pozemku 
  8. Diskusia
  9. Záver

 

                                                                  Mgr. Anna Kratochvílová

                                                       starostka obce