Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 19 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.1.2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.1.2020 

                                                           Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie 

         obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.01.2020 t. j. pondelok

                                             o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

  Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
  5. Pošta :

         –  LiV Epi – Žiadosť o kúpu pozemku a prerokovanie v zastupiteľstve obce    

         –  MP Logistics, s.r.o. – Udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno- spoločenského podujatia „Rockový festival“

         –  Pavol Čechánek – Žiadosť o odkúpenie pozemku

         –  Dušan Fojtl – Žiadosť o odkúpenie pozemku

         –  Ing. Peter Roth – Žiadosť o predaj pozemkov 

         –  Ľubomír Macejka – Žiadosť o odkúpenie pozemku

         –  Kristína Brančíková – Žiadosť o odkúpenie pozemku    

         –  Milan Macejka – Žiadosť odkúpenie časti obecného pozemku                                                     

  1. Diskusia
  2. Záver

 

                                                                                              Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                                      starostka obce