Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 28 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.03.2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.03.2020 

                                                                            Pozvánka

        

                           Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                          obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 02.03. 2020 t. j. pondelok

                                                           o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Schválenie plánu hlavných úloh CO
  5. Obstaranie Územného plánu obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č. 1/2020
  6. Pošta :  –  MP Logistics, s.r.o. –  opätovná Žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      spoločenského podujatia  „Rockový festival“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     –  Ing. Milan Selecký – Žiadosť o odkúpenie pozemku            
  1. Diskusia
  2. Záver

                                                                                                     Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                                            starostka obce