Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 23 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (16.03.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (16.03.) 

Na základe vyjadrenia hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva bude zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 16.3.2020 bez prítomnosti verejnosti.         

 

                                                                 Pozvánka

        

                           Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                          obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 16.03. 2020 t. j. pondelok

                                                           o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Prejednanie protestu prokurátora 
  3. Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.2/2020 u určení pravidiel času predaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a času prevádzky služieb , ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o usmerňovaní obchodnej činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 na území obce Borský Svätý Jur schválené OZ Uznesením č. 58/2008 zo dňa 25.8.2008  
  4. Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska 
  5. Darovacia zmluva Ing. Lukáš Mateovič 
  6. Žiadosť Atletického klubu       
  7. Diskusia 
  8. Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Anna Kratochvílová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              starostka obce