Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (18.05.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (18.05.) 

                                                                                                                                                                                                

                                                        Pozvánka

                      podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam

                     zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

                    18.05. 2020 t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2019
 5. Zmena rozpočtu č.1/2020
 6. Zrušenie Uznesenia č.138/2018 – prenájom nebytových priestorov na účely stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít žiadateľovi DFS Juránek
 7. Prenájom nebytových priestorov pre DFS Juránek
 8. Prenájom nebytových priestorov pre STK Borský Svätý Jur
 9. Odpredaj pozemku – Ing. Milan Selecký a manželka Ing. Lýdia Selecká
 10. Odpredaj pozemku – Alojz Trajlinek
 11. Pošta: –  Stomapet s.r.o., MUDr. Petergáčová – Žiadosť o odloženie platby nájmu 
 12. Diskusia
 13. Záver 

 

                                                                                  Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                            starostka obce