Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 25 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur – obnovenie prevádzky od 1. 6. 2020

ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur – obnovenie prevádzky od 1. 6. 2020 

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 25. 5. 2020 sa obnovuje prevádzka Základnej školy s materskou školou Borský Svätý Jur od 1. 6. 2020 nasledovne:

  • základná škola obnovuje výchovno-vzdelávací proces v 1. – 5. ročníku, pričom počet žiakov v jednej skupine nesmie presiahnuť počet 20,
  • výchovný proces obnovuje materská škola, skupiny detí sa budú napĺňať do počtu 15,
  • obnovuje sa prevádzka školskej jedálne.

Činnosť školy a školských zariadení bude obnovená na základe záujmu rodičov, ktorý bude   škola zisťovať prostriedkami podľa svojho uváženia.                                                                    

Organizácia výchovno-vyučovacieho procesu, zabezpečenie hygienických podmienok je v kompetencii školy – bude sa riadiť usmerneniami vydanými príslušnými nadriadenými orgánmi. 

Pokyny k prevádzke školy od 1. 6. 2020 a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia nájdete na webovej  stránke školy.