Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 28 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (10.08.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (10.08.) 

                                                       Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                 obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  10.08. 2020

                           t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Zmena rozpočtu č.3/2020
 5. Menovanie komisie pre posúdenie prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra
 6. Prima banka – indikatívna ponuka financovania pre obec
 7. LiV – Epi – žiadosť o odkúpenie pozemku
 8. Peter Trnka – schválenie prenájmu pozemku
 9. Pošta :
 • Rudolf Vlk – žiadosť o prenájom pozemku
 • Ľubomír Macejka – žiadosť o prenájom pozemku
 • Katarína Chropovská – žiadosť o priestory na obecnom úrade
 • Jozef Jurčák – žiadosť o spoluprácu medzi obcou a OZ Hliník
 1. Diskusia
 2. Záver

                                                                             Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                      starostka obce