Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (26.11.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (26.11.) 

                                                                              Pozvánka

               Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,

                              ktoré sa uskutoční dňa 26.11. 2020 t. j. štvrtok o 18:00 hod.

                                                                      v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Upozornenie prokurátora – Pd 133/20/2205-3 – prerokovanie – postup OZ pri schvaľovaní programu zasadnutia OZ dňa 30. 4. 2020
 5. Upozornenie prokurátora – Pd 134/20/2205-3 – prerokovanie – postup OZ pri schvaľovaní programu zasadnutia OZ dňa 18. 5. 2020
 6. Protest prokurátora – Pd 101/20/2205-11 prerokovanie – uznesenie OZ č.173/2020, potvrdené uznesením č. 181/2020
 7. Protest prokurátora – Pd 78/20/2205-14 prerokovanie – uznesenie OZ č.175/2020 a č.176/2020, potvrdené uzneseniami č. 182/2020 a č. 183/2020
 8. Protest prokurátora – Pd 105/20/2205-7 – prerokovanie – uznesenie OZ č. 170/2020
 9. Protest prokurátora – Pd 137/20/2205-4 – prerokovanie – uznesenie OZ č. 196/2020, potvrdené uznesením č. 214/2020
 10. Protest prokurátora – Pd 138/20/2205-3 – prerokovanie – uznesenie OZ č. 197/2020,   potvrdené uznesením         č. 201/2020
 11. Protest prokurátora – Pd 139/20/2205-3 – prerokovanie – uznesenie OZ č. 241/2020, potvrdené uznesením     č. 250/2020
 12. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
 13. Diskusia
 14. Záver

                                                                                  Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                           starostka obce