Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (08.03.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (08.03.) 

                                                Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                    obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08. 03. 2021

                             t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca a nastúpenie  náhradníka na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva – zloženie sľubu
 3. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
 5. Upozornenie prokurátora Pd 158/20/2205-3 – prerokovanie – uznesenie  č.57/2010
 6. Upozornenie prokurátora Pd 159/20/2205-3 – prerokovanie – uznesenie č.18/2013 
 7. Upozornenie prokurátora Pd 160/20/2205-3 – prerokovanie –  zákonnosť v postupe obce BSJ pri hospodárení s majetkom obce
 8. Upozornenie prokurátora Pd 153/20/2205-2 – prerokovanie – uznesenie  č. 13/2015
 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
 10. Pošta :
 • Lukáš Mateovič – Žiadosť o súhlasné stanovisko k spevneniu cesty
 1. Diskusia
 2. Záver

 

 

 

                                                                                  Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                            starosta obce