Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 13 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (16.4.)

Hlásenie obecného rozhlasu (16.4.) 

  • Našli sa kľúče od auta, kto ich stratil, nech sa prihlási na OÚ.

  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny týmto upozorňuje poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aby predložili doklad o svojom príjme a príjme spoločne posudzovanej osoby /manžel/manželka/  za rok 2014 na účely prehodnocovania príjmov:
    – fotokópia rozhodnutia o zvýšení dôchodku od 01.01.2014, alebo potvrdenie o vyplatenom dôchodku za rok 2014
    – čistý príjem zo závislej činnosti za rok 2014 – potvrdenie zamestnávateľa
    – u  SZČO vyžiadať potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014 na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu
    – potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok alebo dávok v nezamestnanosti.

Uvedené doklady je potrebné zaslať, prípadne osobne doručiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu  ŤZP a posudkových činností  – Senica, Vajanského 17 – kanc. číslo 60,61 najneskôr do 30.04.2015.