Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 24 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (19.04.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (19.04.) 

                                                                  Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                        obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. 04. 2021

                                 t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
 4. Správa hlavného kontrolóra z kontroly č. 3/2021
 5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur
 6. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur
 7. Zrušenie Uznesenia č. 194/2020 – poverenie Dočasnej komisie na vypracovanie návrhu spoločenskej zmluvy a stanov Rozvojového podniku
 8. Zrušenie Uznesenia č. 150/2020 – zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť obchodnej organizácie obecného podniku
 9. Pošta : – Strelecký klub Dráhy – Žiadosť o schválenie investičného zámeru
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

 

                                                                                  Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                            starosta obce