Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (28.06.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (28.06.) 

                                               Pozvánka

           Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

     obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. 06. 2021 t. j.

                      pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
  4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
  5. Prerokovanie petície „Stop strelnici“ od doručovateľa Milana Čermáka
  6. Prerokovanie petície „Petícia občanov a vlastníkov nehnuteľnosti z osád Húšky, Trajlinky proti výstavbe strelnice pod spodnou hrádzou studená voda“
  7. Prerokovanie petície „Petícia obyvateľov a občanov osád Húšky proti snahám rozširovať intravilán za účelom výstavby“
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 

                                                                                           Mgr. Ľubica Uhrová

                                                                                           zástupkyňa starostky

                                                                                 

                                                                                      Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                                starostka obce