Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 25 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (20.09.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (20.09.) 

                                                                 Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                     obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. 09. 2021

                          t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
  4. Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – schválenie prenájmu pozemku
  5. Rudolf Vlk – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – schválenie prenájmu pozemku
  6. Ľubomír Macejka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy-schválenie prenájmu pozemku
  7. Futbalový klub – Zrušenie uznesenia č. 352/2021 zo dňa 23.8.2021 – Žiadosť o poskytnutie do užívania obecné motorové vozidlo Lada Niva
  8. Zámer predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve obce – motorové vozidlá
  9. Rôzne
  10. Záver

 

 

                                                                                                   Marta Hromkovičová

                                                                                           poverený zástupca starostu obce