Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Upozornenie na nepovolené používanie pyrotechniky

Upozornenie na nepovolené používanie pyrotechniky 

Obecný úrad Borský Svätý Jur oznamuje obyvateľom obce, že sa množia viaceré sťažnosti ohľadom nepovoleného používania pyrotechnických výrobkoch. Používanie pyrotechnických výrobkov sa riadi zákonom NR SR č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii.  V zmysle § 53 je možné používať pyrotechnické výrobky a to petardy, zábleskové  petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, výmetnice, rakety obsahujúce pyrotechnickú  jednotku, len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V zmysle § 52  je možné predávať pyrotechnické výrobky spotrebiteľovi len v období od 28. decembra do 31. decembra kalendárneho roka. V zmysle uvedeného zákona za priestupok obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 €.  Na základe uvedeného preto obec vyzýva obyvateľov obce na dodržiavanie uvedeného zákona a prípadné zistené porušenia môžete ohlásiť na obecný úrad telefonicky, e-mailom alebo osobne.