Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 14 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (19.01.)

Hlásenie obecného rozhlasu (19.01.) 

Obecný úrad oznamuje všetkým daňovníkom, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane z nehnuteľností, že do 31. 1. 2022 sú povinní podať „Priznanie k dani z nehnuteľností“ na OcÚ Borský Svätý Jur.  Ide o daňovníkov, ktorí v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť akýmkoľvek spôsobom, ďalej ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie na odstránenie stavby, povolenie na drobnú stavbu, ktorí nadobudli psa alebo im pes uhynul. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na OcÚ Borský Svätý Jur, kde dostanete aj bližšie informácie.


Obecný úrad oznamuje občanom v v osadách Tomky a Húšky, že vo štvrtok a piatok sa bude pokračovať v čipovaní popolníc. 


V zmysle nariadenia opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica z dôvodu výskytu vtáčej chrípky Vás žiadame, aby ste do 21.1.2022 nahlásili súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme na Obecnom úrade Borský Svätý Jur alebo zaslali emailom na adresu: info@borskysvatyjur.sk.