Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 13 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (07.03.)

Hlásenie obecného rozhlasu (07.03.) 

(1) Oznamujeme občanom, že dnes sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 18:00 hod. v kultúrnom dome s nasledovným programom: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce 
 4. Návrh štatútu obce 
 5. Zmena rozpočtu č.2/2022 
 6. Správa hlavného kontrolóra obce 
 7. Schválenie poslanca oprávneného na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva
 8. Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica
 9. Schválenie cenníka na predaj dreva z obecných lesov
 10. Pošta: Žiadosť o schválenie vecného bremena
 11. Rôzne
 12. Záver

(2) Reštaurácia Dolina Vás srdečne pozýva v utorok 8.3.2022 na MDŽ menu, od 16:00 hod. živá hudba. Teší sa Dolina tím.