Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|streda, 24 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (31.03.)

Hlásenie obecného rozhlasu (31.03.) 

1) Urbár, kúria, inškripcia, pozemkové spoločenstvo Borský Svätý Jur pozýva svojich členov na čiastkové valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční v nedeľu 03.04.2022 o 14:00 hod. v kinosále kultúrneho domu v obci Borský Svätý Jur.
Program:
1. Prezentácia účastníkov od 13.00 do 14.00 hod.
2. Privítanie a schválenie programu
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a overovateľov zápisnice
4. Správa výboru a dozornej rady
5. Správa o hospodárení za rok 2021
6. Správa mandátovej komisie
7. Plán činností na rok 2022
8. Voľba výkonného výboru a dozornej rady spoločenstva na ďalšie volebné obdobie
9. Rôzne – diskusia
10. Schválenie uznesenia valného zhromaždenia
11. Záver


2) Súkromný podnikateľ príde do našej obce 01.04.2022 predávať ovocné stromy – marhule, slivky, čerešne, hurmikaky, višne, jablone, hrušky, nektarinky – všetky druhy za 8,- €. Ponúka taktiež stĺpové stromy ovocné, ťahavé a kríkové ruže. Predávať sa bude od  08:00 do 17:00 hod. oproti poštovému úradu.