Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 25 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (19.04.)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (19.04.) 

                                                                       Pozvánka

                 Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 12, ods. 2 zvolávam zasadnutie obecného        

                                                 zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

                              19. 04. 2022 t. j. utorok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
 4. Prerokovanie protestu prokurátora č. Kd 40/22/2200-3
 5. Schválenie Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov na projekt – Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT_bilingválne
 6. Schválenie zámeru prenájmu pozemku pre umiestnenie Z-BOXU od žiadateľa Packeta Slovakia s. r. o.
 7. Pošta:
 • Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – PaedDr. Dušan Mikulec
 • Žiadosť o schválenie projektového zámeru výstavby veterných elektrární  
 1. Rôzne
 2. Záver

 

 

                                                                                                   Mgr. Juraj Smolár  

                                                                                               zástupca starostu obce