Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 13 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zákaz spaľovania odpadov

Zákaz spaľovania odpadov 

Obecný úrad upozorňuje občanov, že je zakázané páliť a spaľovať akýkoľvek odpad. Spaľovať je možné len materiál určený na kúrenie – palivové drevo, uhlie, brikety a pod.

Spaľovaním odpadu vznikajú nebezpečné spaliny, ktoré ohrozujú naše zdravie, zdravie našich detí a starších občanov, pričom obťažujú okolie dymom a zápachom.

Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod.odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.) sa dopúšťa priestupku v zmysle § 115 ods. 1, ods. 2, písm. a) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.

Na komunálny odpad má každý vlastník nehnuteľnosti pridelenú popolnicu. Popolnice sa pri vývoze vážia, ale poplatok sa v tomto roku platí taký istý ako v minulých rokoch. Váhy odpadov slúžia len na získanie potrebných dát o produkcii odpadov.

Vyseparovaný papier treba dávať do modrých vriec. Do žltých vriec patrí plast, tetrapakové obaly, plechovky, konzervy. Ak Vám chýbajú vrecia, môžete si pre ne prísť na obecný úrad.

Ostatný vyseparovaný odpad – drevo, pneumatiky, elektronika, autobatérie a iné je možné bezplatne odovzdať na zberné miesto pri cintoríne, ktoré je otvorené každú sobotu od 8,00 – 16,00 hod. a v stredu od 15,00 – 17,00 hod.

Drobný stavebný odpad – teda stavebný odpad, ktorý vznikne pri drobných udržiavacích prácach v domácnosti je možné odovzdať na zberovom mieste za poplatok.

Prosíme preto občanov, aby sa správali zodpovedne a odpady nepálili ale likvidovali v súlade so zákonom.