Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 14 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (28.06.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (28.06.) 

                                                                               Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 12, ods. 2 zvolávam zasadnutie obecného       

                                                 zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                     dňa 28.06. 2022 t. j. utorok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Schválenie úväzku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026
  5. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – návrh a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022
  7. Pošta :
  • Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jozef Machata
  1. Rôzne
  2. Záver

 

 

                                                                                                     Mgr. Juraj Smolár                                                                                             

                                                                                                 zástupca starostu obce