Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 17 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (15.08.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (15.08.) 

                                                                           Pozvánka

        

                        Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 12, ods. 2 zvolávam zasadnutie obecného

       zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. 08. 2022 t. j. pondelok o 18:00 hod.  v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Zmena rozpočtu č. 4/2022
 5. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontrol za 1.polrok 2022
 6. Zrušenie uznesenia č. 240/2020
 7. Schválenie odpredaja časti pozemku – Jozef Machata
 8. Pošta :
 • Žiadosť o predbežné stanovisko k stavebnému zámeru – Roman Röth
 1. Rôzne
 2. Záver

                                                                                                     Mgr. Juraj Smolár                                                                                             

                                                                                                 zástupca starostu obce