Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 23 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (11.08.)

Hlásenie obecného rozhlasu (11.08.) 

(1) Firma M Servis plus ponúka drobné opravy v domácnosti ako napr. opravu lampy, vytrhnutej zásuvky zo steny, opravu splachovača na WC, opravu batérie. Pomôžu navŕtať a namontovať poličky na stenu, namontovať závesy, poskladať nábytok, opraviť kľučku na dverách. Taktiež privezú spotrebič, umývačku, práčku a spotrebiče zapoja. Firmu nájdete na Facebook-u, WhatsApp-e alebo zavolajte na tel.č. 0918 967 603.


(2) Spoločnosť Stavebniny Sekule vás srdečne pozýva do novootvorenej predajne pri železničnej stanici Sekule. V ponuke majú široké spektrum stavebného materiálu držaná skladom aj na objednávku. V ponuke je murivo, preklady, stropy, šalovacie a stĺpové tvárnice, betonárska oceľ, siete, profily, jokel, tepelná izolácia, sadrokartón, plotové systémy, zámková dlažba, stavebné rezivo, štrk, piesok, lomový kameň, elektroinštalačný materiál, bazénová chémia a ďalší tovar potrebný pre dom a záhradu. Taktiež spoločnosť poskytuje rozvoz tovaru. Objednávky prijímajú aj telefonicky na tel.č. 0917 476 730 a mailom predaj@stavebninysekule.sk


(3) Oznamujeme občanom, že v priestoroch Rybárskych a chovateľských potrieb v Moravskom Svätom Jáne je otvorená Vinotéka u Michala, kde si môžete zakúpiť čapované vína, fľaškové vína, darčekové predmety a darčekové koše. 


(4) Reštaurácia Dolina vás srdečne pozýva tento piatok 12.08. od 18,00 hodiny na posedenie pri  cimbálovej muzike Juránečka . Čakajú na vás grilované špeciality, ako koleno, rebrá , encián, pstruh ,krídielka , zmrzlinové poháre a samozrejme pivečko Bernard 11. Vstup voľný , teší sa Dolina tím.


(5) Okresné  riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré  vytvára  priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.  Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní. Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na susedné objekty napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a iné. Zákon nezakazuje fyzickým osobám – občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,  pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne. Ak horľavé látky, rastlinné zvyšky a organický odpad zo záhrady, nie je možné spáliť v palivových spotrebičoch alebo ináč zhodnotiť, je možné ich spáliť na voľnom priestranstve a fyzická osoba – občan dodržiava tieto opatrenia:

  1. sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  2. ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
  3. zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
  4. vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
  5. po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

 Upozorňujeme i turistov, že oheň na lesných pozemkoch možno zakladať len na vyznačených miestach, ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému šíreniu požiaru, nezakladať oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa považuje obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) spôsobom v mieste obvyklým (v obecnom rozhlase, vyvesením na úradnej tabuli obce) pre celé územie okresu alebo časť okresu, ak je pre to dôvod. Preto je v tomto období veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť preventívnym opatreniam hlavne v lesných porastoch ihličnatých v záhorskej oblasti, ktorými je náš okres charakteristický, aby nevznikali zbytočné škody na lesných porastoch, a taktiež i na životnom prostredí, lebo lesná oblasť 01A Borská nížina patrí podľa stupňa ohrozenia požiarom do kategórie A – lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom.  Veríme, že v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik, urbárskymi spoločnosťami i ostatnými vlastníkmi lesa, správcami a obhospodarovateľmi lesa, ako aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami a spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto nebezpečné obdobie.