Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva (21.11.)

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva (21.11.) 

                                                                            Pozvánka

       V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení

     neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa

       uskutoční dňa 21.11.2022 o 18:30 hod. v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure.

 

 Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti:
 2. otvorenie zasadnutia,
 3. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu,
 5. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,
 6. zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 10. Príhovor novozvoleného starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

                                                                 

                                                                                      Mgr. Juraj Smolár

                                                                                 zástupca starostu obce