Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 25 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (21.11.)

Hlásenie obecného rozhlasu (21.11.) 

(1) Oznamujeme občanom, že dnes 21.11.2022 sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 18:30 hod. v kultúrnom dome. 

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti:
 2. otvorenie zasadnutia,
 3. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu,
 5. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,
 6. zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 10. Príhovor novozvoleného starostu
 11. Rôzne
 12. Záver